za živali

| More
a_m (Oči)

Oči

Priporočamo v branje | 30.11.2011. 23:39

Andrej Makuc, 2011: Oči. Ljubljana: Cankarjeva založba.

Ob produkciji shematizirane otroške in mladinske literature zbirka kratkih zgodb Oči Andreja Makuca nedvomno pomeni spremembo v pristopu do beročega otroka oz. mladostnika. Otroka obravnava v luči njegove neobhodne vpetosti v sheme hierarhično ustrojenega sveta in izkoriščanja živali ter moralnih družbenih paradigem v odnosu človeka do drugih živali. Makuc razkriva produkcijo in reprodukcijo nasilja in nemoči, prevlade in podrejenosti. Ne vsiljuje idealiziranih in olepšanih podob in prav usmerjanje pozornosti na realnost samo, od katere otroci niso ograjeni, ampak z njo živijo in so del nje, tudi v njeni največji brutalnosti, sili k razmišljanju in analizi lastnega udejstvovanja v izkoriščanju živali. Pogled živali je imperativ soočenja za človeka. In prav iz tega lahko izraste neko drugo dojemanje, drugo zavedanje. 

več

What is an Animal?   (What is an Animal?)

What is an Animal?

Priporočamo v branje | 29.11.2011. 20:58

Tim Ingold (ur.), 1994: What is an Animal? London: Routledge.

Zbornik združuje deset esejev s področja socialne in kulturne antropologije, arheologije, biologije, psihologije in semiotike ter preizprašuje predstave o živali in živalskosti, ki so globoko zakoreninjene v našem (zahodnem) načinu razmišljanja. Definicij e živali – bodisi "ljudske", bodisi "znanstvene", bodisi tiste, ki živali v  kategorijo človeškosti vključujejo, bodisi tiste, ki jih iz nje izključujejo –, nam veliko povedo o predsodkih tistih, ki so jih postavili. S tem ko eseji izpostavijo tisto, kar  je v znanstvenem razumevanju živali značilno zahodnjaško, in razkrivajo številne pomene termina v diskurzu popularne kulture, nam omogočajo boljše razumevanje našega odnosa do živali. Predvsem pa se ob prebiranju zavemo, da sta tako »človek« kot »žival« kulturna konstrukta.

več

The animal rights debate (The Animals Rights Debate)

The Animals Rights Debate

Priporočamo v branje | 14.07.2011. 22:12

Gary L. Francione, Robert Garner, 2010: The Animals Rights Debate: Abolition or Regulation? New York: Columbia University Press.

Ali je naša moralna dolžnost do drugih živali, da jim zagotovimo čim boljše pogoje bivanja, ko jih uporabljamo za lastne namene, ali je naša moralna dolžnost, da jih sploh ne uporabljamo? Dva vidika moralnega statusa živali (abolicionističnega in regulativnega) odkrivata in vrednotita ugledna teoretika animalistične etike Gary L. Francione in Robert Garner.

več

Animals as Persons (Animals as Persons)

Animals as Persons

Priporočamo v branje | 14.07.2011. 21:55

Gary L. Francione, 2008: Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press.

Zbirka esejev, v katerih si avtor prizadeva za spremembo vzorcev moralnega mišljenja – od usmerjenosti na ravnananje z živalmi do usmerjenosti na uporabo. Avtor trdi, da ne moremo upravičiti uporabe živali kot človeških dobrin, ne glede na to, ali je naše ravnanje z njimi "humano". Animals as Persons (Živali kot osebe) je poziv k vključitvi vseh zavedajočih se bitij v kategorijo moralnih oseb.

več

Introduction to Animal Rights (Introduction to Animal Rights)

Introduction to Animal Rights

Priporočamo v branje | 14.07.2011. 21:50

Gary L. Francione, 2000: Introduction to Animals Rights: Your Child or the Dog? Philadelphia: Temple University Press.

Predpostavljamo, da greš mimo goreče hiše in vidiš v njej otroka in psa, a imaš čas rešiti le enega od njiju – koga bi rešil/-a?

Gary L. Francione s tem hipotetičnim vprašanjem sproži niz različnih tem in vprašanj s področja pravic živali. Teorija, ki jo predstavi, presega tradicionalno teorijo liberalnih pravic kot tudi utilitaristično teorijo; promovira princip enakovredne obravnave, ki je del vsake moralne teorije in zahteva, da prenehamo uporabljati živali in jih obravnavati kot človeške dobrine.

več