za živali

| More
What is an Animal?   (What is an Animal?)

What is an Animal?

Priporočamo v branje 29.11.2011. 20:58

Tim Ingold (ur.), 1994: What is an Animal? London: Routledge.

Zbornik združuje deset esejev s področja socialne in kulturne antropologije, arheologije, biologije, psihologije in semiotike ter preizprašuje predstave o živali in živalskosti, ki so globoko zakoreninjene v našem (zahodnem) načinu razmišljanja. Definicij e živali – bodisi "ljudske", bodisi "znanstvene", bodisi tiste, ki živali v  kategorijo človeškosti vključujejo, bodisi tiste, ki jih iz nje izključujejo –, nam veliko povedo o predsodkih tistih, ki so jih postavili. S tem ko eseji izpostavijo tisto, kar  je v znanstvenem razumevanju živali značilno zahodnjaško, in razkrivajo številne pomene termina v diskurzu popularne kulture, nam omogočajo boljše razumevanje našega odnosa do živali. Predvsem pa se ob prebiranju zavemo, da sta tako »človek« kot »žival« kulturna konstrukta.