za živali

| More

Kognitivna etologija in moralni status živali

Prispevki | 14.07.2011. 20:51

Kognitivna etologija in moralni status živali

Branislava Vičar

(povzetek predavanja, predstavljenega na Društvenih dnevih Za živali! 2011)

Več kot 2000 let si je večina filozofov v evropski tradiciji prizadevala za ločitev ljudi od živali, in to tako na kognitivni kot moralni ravni. Živalske kognitivne sposobnosti so interpretirali poenostavljeno in jih pogosto primerjali s stroji, da bi utrdili miselno in moralno edinstvenost človeka. Na področju filozofije in etologije pa lahko v zadnjih letih spremljamo zanimiv pojav: prizadevanje, da bi zasukali konvencionalno prepričanje v prid vidiku, da so živali sposobne abstraktnega mišljenja in uporabe človeškega naravnega jezika.

več

Antropologija životinja - paradoks i/ili nužnost

Prispevki | 14.07.2011. 20:47

Antropologija životinja – paradoks i/ili nužnost

(Sažetak izlaganja)

Suzana Marjanić

Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

(povzetek predavanja, predstavljenega na Društvenih dnevih Za živali! 2011)

Izlaganje o naizgled paradoksalnom terminu – antropologija životinja, zooantropologija, antropozoologija krenut će od postavke kulturne antropologinje Barbare Noske, koja je u knjizi Humans and Other Animals: Beyond the Boundaries of Anthropology (1989) postavila zahtjev za oblikovanjem antropologije životinja s obzirom da dominira antropocentrična antropologija u odnosu na životinje.

več

Gibanje za pravice živali in druga emancipatorna gibanja: kratek oris

Prispevki | 14.07.2011. 20:40

Gibanje za pravice živali in druga emancipatorna gibanja: kratek oris

Urška Breznik

(povzetek predavanja, predstavljenega na Društvenih dnevih Za živali! 2011)

 

Družbena gibanja za osvoboditev (ang. liberation movements) oz. emancipatorna gibanja v zgodovini postavljajo zahteve za odpravo predsodkov in diskriminacije, osnovane na značilnostih, kot so rasa oz. populacijska skupina, spol, spolna usmerjenost itd. Klasičen primer takega gibanja je gibanje za osvoboditev črncev izpod suženjstva. Velik začetni uspeh tega gibanja je postavil osnove za vsa druga, npr. gibanja za pravice istospolno usmerjenih, pravice staroselskih ljudstev, pravice žensk, pravice živali itd.

več