za živali

| More
What is an Animal?   (What is an Animal?)

What is an Animal?

Priporočamo v branje | 29.11.2011. 20:58

Tim Ingold (ur.), 1994: What is an Animal? London: Routledge.

Zbornik združuje deset esejev s področja socialne in kulturne antropologije, arheologije, biologije, psihologije in semiotike ter preizprašuje predstave o živali in živalskosti, ki so globoko zakoreninjene v našem (zahodnem) načinu razmišljanja. Definicij e živali – bodisi "ljudske", bodisi "znanstvene", bodisi tiste, ki živali v  kategorijo človeškosti vključujejo, bodisi tiste, ki jih iz nje izključujejo –, nam veliko povedo o predsodkih tistih, ki so jih postavili. S tem ko eseji izpostavijo tisto, kar  je v znanstvenem razumevanju živali značilno zahodnjaško, in razkrivajo številne pomene termina v diskurzu popularne kulture, nam omogočajo boljše razumevanje našega odnosa do živali. Predvsem pa se ob prebiranju zavemo, da sta tako »človek« kot »žival« kulturna konstrukta.

več

Veganstvo v orlovem gnezdu

Prispevki | 19.09.2011. 10:50

Veganstvo v orlovem gnezdu

Branislava Vičar

Slikanje veganstva v zadnjem mesecu kot nesprejemljivega in problematičnega, sočasno pa - v navidezno odprtem liberalnem diskurzu -  kot obrobnega in s tem odklonskega, podprto s senzancionalističnim medijskim poročanjem, je slovenske veganke in vegane prisililo v pozicijo pro & contra in dokazovanje lastnega zdravja ter zdravja njihovih otrok. Kljub vsej kredibilnosti poročanja o vse večjem številu zdravih veganskih otrok, kljub smernicam vseh uglednih organizacij za človeško zdravje in nutricionistiko in kljub vse večjemu številu epidemioloških raziskav, ki potrjujejo normalen razvoj otrok, ki sledijo uravnoteženi veganski prehrani, pa defenzivna drža ne zadostuje, saj ne pokaže na osnovno hegemonijo, ki veganstvo stabilizira kot predsodek.

več

The animal rights debate (The Animals Rights Debate)

The Animals Rights Debate

Priporočamo v branje | 14.07.2011. 22:12

Gary L. Francione, Robert Garner, 2010: The Animals Rights Debate: Abolition or Regulation? New York: Columbia University Press.

Ali je naša moralna dolžnost do drugih živali, da jim zagotovimo čim boljše pogoje bivanja, ko jih uporabljamo za lastne namene, ali je naša moralna dolžnost, da jih sploh ne uporabljamo? Dva vidika moralnega statusa živali (abolicionističnega in regulativnega) odkrivata in vrednotita ugledna teoretika animalistične etike Gary L. Francione in Robert Garner.

več

Animals as Persons (Animals as Persons)

Animals as Persons

Priporočamo v branje | 14.07.2011. 21:55

Gary L. Francione, 2008: Animals as Persons: Essays on the Abolition of Animal Exploitation. New York: Columbia University Press.

Zbirka esejev, v katerih si avtor prizadeva za spremembo vzorcev moralnega mišljenja – od usmerjenosti na ravnananje z živalmi do usmerjenosti na uporabo. Avtor trdi, da ne moremo upravičiti uporabe živali kot človeških dobrin, ne glede na to, ali je naše ravnanje z njimi "humano". Animals as Persons (Živali kot osebe) je poziv k vključitvi vseh zavedajočih se bitij v kategorijo moralnih oseb.

več

Introduction to Animal Rights (Introduction to Animal Rights)

Introduction to Animal Rights

Priporočamo v branje | 14.07.2011. 21:50

Gary L. Francione, 2000: Introduction to Animals Rights: Your Child or the Dog? Philadelphia: Temple University Press.

Predpostavljamo, da greš mimo goreče hiše in vidiš v njej otroka in psa, a imaš čas rešiti le enega od njiju – koga bi rešil/-a?

Gary L. Francione s tem hipotetičnim vprašanjem sproži niz različnih tem in vprašanj s področja pravic živali. Teorija, ki jo predstavi, presega tradicionalno teorijo liberalnih pravic kot tudi utilitaristično teorijo; promovira princip enakovredne obravnave, ki je del vsake moralne teorije in zahteva, da prenehamo uporabljati živali in jih obravnavati kot človeške dobrine.

več