za živali

| More
društveni dnevi (Društveni dnevi Za živali! 2011)

Društveni dnevi Za živali! 2011

Društveni dnevi 15.06.2011. 08:08

Društvo Za živali! vas 18. in 19. junija vabi na Društvene dneve 2011

Z Društvenimi dnevi želimo okrepiti pojmovanje, da so življenja
človeških in nečloveških živali moralno enakovredna, ter prispevati k
oblikovanju družbenega in političnega gibanja, ki si aktivno prizadeva
odpraviti vsakršno uporabo živali in ima veganstvo za moralno osnovo.
Veganstvo je edino načelo, ki je skladno s spoznanjem, da imajo
nečloveške živali lastno (inherentno) moralno vrednost in niso dobrine
za človeško uporabo.

Društveni dnevi so neprofitni dogodek; za delno kritje stroškov za
kosili v soboto in nedeljo bomo pobirali prispevke v vrednosti 2 EUR za
vsak obrok.


Veganski planinski pohod: Slovenska Bistrica–Trije kralji–partizanska
bolnišnica Jesen
V nedeljo bomo za povratek v dolino najeli kombi oziroma avtobus (v
primeru večjega števila udeležencev). Plačilo vožnje bo poravnal vsak
udeleženec sam, ceno (predvidoma 6 EUR) pa bomo sporočili, ko bomo
zbrali vse prijave.
Zaradi priprave obrokov in organizacije prevoza vas prosimo, da se
prijavite na po elektronski pošti na naslov info@zazivali.org najkasneje
do srede, 15. 6. in napišete dogodka katerega dne (ali obeh) se boste
udeležili.
Podpornik dogodka: Pekarna Magdalenske mreže

Sobota, 18. 6. 2011, dvorana Gustaf, Kulturni center Pekarna (Ob
železnici 16, Maribor)

10.00-10.15
Pozdravni nagovor organizatorke dr. Branislave Vičar

10.15-11.00

URŠKA BREZNIK, Za živali!:Gibanje za pravice živali in druga
emancipatorna gibanja: kratek oris

Družbena gibanja za osvoboditev oz. emancipatorna gibanja postavljajo
zahteve za odpravo predsodkov in diskriminacije, osnovane na
značilnostih, kot so rasa oz. populacijska skupina, spol, spolna
usmerjenost itd. Gibanje za
pravice živali je oblika upora, ki mu je z drugimi emancipatornimi
gibanji skupno to, da razvija zdravo kritično misel in
solidarnost ter poskuša doseči cilje z izobraževanjem in
zunajparlamentarnim političnim uporom.

11.00-11.45
Dr. SUZANA MARJANIĆ, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb:
Antropologija životinja - paradoks
i/ili nužnost

Kulturna antropologinja Barbara Noske je na osnovi kritike
antropocentrizma v antropologiji postavila zahtevo po
oblikovanju - na videz paradoksalnega-koncepta antropologije živali. V
delitvi na biološko (fizično) in kulturno
antropologijo so ljudje pojmovani ali kot biološki organizmi ali kot
kulturne živali. Ta delitev iz koncepta "kulturnih
živali" izključuje nečloveške živali, in to kljub neizpodbitnemu
dejstvu, da tudi one posedujejo kulturne vzorce.

11.45-12.00
Odmor za slaščice

12.00-12.45

Dr.BRANISLAVA VIČAR, Za živali!: Kognitivna etologija in
moralni status živali
Kognitivne etološke študije dajejo tako velik poudarek raziskovanju
miselnih in sporazumevalnih sposobnosti
živali, da lahko zlahka spregledamo največji prispevek etologije za naše
razumevanje živali, tj. vzbujanje občutka
za našo sorodnost s člani drugih vrst. Preučevanja živalskih miselnih
kapacitet pogosto ne prevprašujejo relevantnosti
arbitrarnih sposobnosti za premislek o moralni vrednosti.

12.45-13.00
Odmor za slaščice

13.00-14.00
Predstavitev izbrane literature s področja pravic živali in veganstva

Gary L. Francione, Robert Garner, 2010: The Animals Rights Debate:
Abolition or Regulation?
Ali je naša moralna dolžnost do drugih živali, da jim zagotovimo čim
boljše pogoje bivanja, ko jih uporabljamo
za lastne namene, ali je naša moralna dolžnost, da jih sploh ne uporabljamo?
Dva vidika moralnega statusa živali (abolicionističnega in
regulativnega) odkrivata in vrednotita ugledna
teoretika animalistične etike Gary L. Francione in Robert Garner.

Melanie Joy, 2010: Why We Love Dogs, Eat Pigs, and Wear Cows: An
Introduction to Carnism
Živali jemo, ne da bi razmišljali, kaj počnemo in zakaj to počnemo,
kajti vrednostni sistem, ki utemeljujeto
vedenje, je neviden. Ta nevidni vrednostni sistem socialna psihologinja
Melanie Joy poimenujekarnizem.

Collen Patrick-Goudreau, 2007: The Joy of Vegan Baking
Kuharska knjiga o veganski sladicah ponuja okusne recepte od kruha s
črnimi olivami do veganske smetane in napitkov -, izčrpne informacij e o
sestavinah in nekaj simpatičnih sestavkov o aktualnih temahs področja
veganstva.
Michelle A. Rivera, 2009: The Simple Little Vegan Dog Book -
Cruelty-­‐free Recipes for Canines
Če zavračamo izkoriščanje živali za lastno prehrano, zakaj bi zlorabo
sprejeli z namenom, nahraniti naše pasje
prijatelje? Knjiga je nepogrešljiv vir nutricionističnih informacij z
množico uravnoteženih veganskih receptov
za pasjo prehrano.

14.00

Kosilo in druženje

Nedelja, 19. 6. 2011

Veganski planinski pohod: Slovenska Bistrica–Trije kralji–partizanska
bolnišnica Jesen

Zbirališče: parkirišče pred Impolom v Slovenski Bistrici ob 8.00
Dolžina pohoda: 5 ur zmerne hoje

Skozi Bistriški vintgar se bomo povzpeli do Treh kraljev in v zavetju
pohorskih gozdov poiskali partizansko
bolnišnico Jesen, edino obnovljeno partizansko bolnišnico na vzhodnem
Pohorju. Po ogledu bolnišnice
bo sledilo druženje ob veganskem loncu. Povratek v dolino z
organiziranim prevozom.