za živali

| More
Iz beležnice Jureta Detele (Društveni dnevi Za živali! 2012)

Društveni dnevi Za živali! 2012

Društveni dnevi 17.06.2012. 20:00

Z Društvenimi dnevi promoviramo veganstvo kot politično gibanje, ki zahteva, da ljudje prepoznamo temeljne dolžnosti pravičnosti do živali. Zahtevamo enakovredno moralno obravnavo ljudi in živali ter vključitev živali v etično-politično sfero.

PROGRAM

 

PETEK, 22. junij 2012, MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor)

   

18.00–18.15

Rekonstrukcija »vizualnega projekta« Jureta Detele TO NI IME, prvič izvedenega 1. avgusta 1977 na Cankarjevi cesti v Ljubljani 

   

18.15–20.15

Bitja iz tujih svetov

Pogovor z dr. Miklavžem Komeljem o pesniških načelih Jureta Detele in možnostih za radikalno transformacijo odnosov med ljudmi in živalmi

Jure Detela je nastopal proti "poetičnemu stilu" kot z estetizacijo zavarovanemu polju govorice, ki bi bila zaradi sklicevanja na svojo avtonomijo prosta družbene odgovornosti. Detelov poskus transformacije razmerja človek/žival je utemeljen v miselnem izhodišču, da živali ne pojmujemo kot "bitja narave", ampak jih poskušamo razumeti kot bitja iz "tujih svetov". Možnost vzpostavitve bližine z živalmi je videl v zavesti o njihovi tujosti. V nasprotju s prevladujočimi ideološkimi ekološkimi izhodišči, utemeljenimi na načelu "sonaravnosti", je zastavil vzpostavitev pravičnejšega odnosa ljudi do živali prav v kritiki koncepta narave, pojmovane kot "fiktivna enotnost vseh bitij".

20.15–22.00

Druženje ob veganskih slaščicah

   

SOBOTA, 23. junij 2012, MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor)

   

16.00–18.30

Predstavitev izbrane literature s področja veganske prehrane

Mateja Tea Dereani: Matejina veganska kuhinja 1, 2

John A. McDougall, Mary McDougall: Mcdougallov načrt

Živalim prijazna kuharica

Inge Braun: Mljac

Za živali!: Veganska tovarišija

   

18.30–19.00

Odmor za veganski prigrizek

   

19.00–21.00

Projekcija dokumentarnega filma Borili se bomo proti njim: Kriki k razumevanju starega nasilja nove Evrope (2004)

Scenarij, režija in montaža: Nikolai Jeffs in Andrej Pavlišič

Kamera: Sabina Djogić

Igrajo: Winston Churchill, Hamady Nouhoum, Aicha Nouhoum

Produkcija: Mutual Aid Situations, Ljubljana

V pogovoru z avtorjema filma dr. Nikolaiem Jeffsom in Andrejem Pavlišičem smo pokazali na komplementarnost vzorcev rasializacij in praks izključevanja različnih družbenih skupin s speciesizmom. Speciesistični diskurz je neposredno vpleten v imperializem in kolonializem in ta preplet podpira politično-ekonomski sistem. Izhajali smo iz koncepcij osvoboditve, ki vključujejo živali v prostor političnega in zahtevajo revolucionarno radikalizacijo.

21.00–22.00

Veganska večerjica

 

NEDELJA, 24. junij 2012

Veganski planinski pohod: Lovrenc na Pohorju–partizanska bolnišnica Košuta

 

Zbirališče: KC Pekarna ob 9.00, Lovrenc na Pohorju ob 9.30

Dolžina pohoda: 5 ur zmerne hoje

Ob rečici Radoljni smo se podali v pohorske gozdove in se s severa povzpeli na pobočja Pohorja, kjer smo raziskovali območje, kjer je med drugo svetovno vojno delovala partizanska bolnišnica Košuta. Bolnišnica je bila del bolnišnične mreže vzhodnega Pohorja in je delovala od poletja 1944 do osvoboditve. Po postanku ob  partizanskem obeležju je sledilo druženje ob veganskem loncu.