za živali

| More
komandant stane krožnik paprika w (26. Veganska večerjica)

26. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e 10.10.2011. 23:15

Za živali! v sodelovanju s Pekarno  Magdalenske mreže vas v sredo (tokrat izjemoma), 19. 10. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Jesensko-zimski cikel Veganskih večerjic pričenjamo s kritiko antropocentrizma v literaturi. Kot prvo iz tega cikla bo Branislava Vičar izvedla predavanje z naslovom Polom človeštva: rekonstrukcija človekovega odnosa do živali v Kunderovem romanu Neznosna lahkost bivanja.

Z vidika premisleka o moralnem položaju živali je Kunderov roman Neznosna  lahkost bivanja pomemben zaradi (a) jasne kritike srednjeveškega antropocentrizma, ki je poudaril edinstvenost človeka in omogočil izkoriščanje živali, in (b) prevpraševanja samoumevnosti moralne večvrednosti človeških bitij. Na koncu romana ponudi Kundera naslednikom zahodne kulturne tradicije priložnost za odkup: "polom" in dvig iz njega izgradi na katoliškem mehanizmu krivde in odkupitve in ga utemelji na človekovem ravnanju z živalmi.