za živali

| More
komandant stane krožnik paprika w (27. Veganska večerjica)

27. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e 14.11.2011. 22:25

Za živali! v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vas v četrtek, 17. 11. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

V okviru Veganskih večerjic 2011/2012 nadaljujemo s kritiko antropocentrizma. Tokrat bo Urška Breznik izvedla predavanje z naslovom Živalski vrt kot sredstvo marginalizacije živali in vzpostavljanja odnosov moči. V živalskih vrtovih smo priča nenaravnemu predstavljanju živali. Podobno kot sodobna urbana družba individualizira in marginializira določene skupine ljudi, tako tudi individualizira in marginalizira živali. Otroke vodimo v živalske vrtove in jim predvajamo dokumentrane filme o prostoživečih živalih, ker jih želimo naučiti, kakšno je naravno življenje in naravno vedenje živali. A živali v živalskih vrtovih so dejansko metafore za družbeno življenju ljudi. Prevladujoči temi v živalskih vrtovih sta opazovanje in moč. Vidik moči je zelo očiten. Znotraj kletk menažerij in živalskih vrtov ljudje izvajajo skoraj popoln nadzor nad gibanjem in dejavnostmi drugih živali. Te imajo minimalno možnost, da izražajo lastne želje in prioritete. Vzpostavljajo se paralele z zapori in psihiatričnimi bolnišnicami. Živalski vrt je tako primer totalne institucije. Živalski vrtovi in menažerije so hkrati izraz človekove superiornosti nad drugimi ljudmi, saj se razkazovanje t. i. eksotičnih živali lahko uporablja kot demonstracija prestiža in moči posameznika (npr. monarha) ali korporativne enote (npr. države ali mesta).