za živali

| More
Miha Krofel, Življenje rjavega medveda (61. Veganska večerjica)

61. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e 17.03.2016. 13:22

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 17. 3. 2016, ob 19.30 vabi v INFOPEKO na Vegansko večerjico.

Tokrat bo naš gost dr. Miha Krofel, raziskovalec z Biotehniške fakultete UL, ki nam bo predstavil življenje rjavega medveda pri nas, potencialna konfliktna srečanja med medvedom in človekom ter izpostavil možnosti preprečevanja konfliktnih situacij. V predstavitvi se bo osredotočil na oblike sobivanj med medvedom in človekom, opozoril pa tudi na vplive, ki bi jih lahko imela na medvede bodeča žica, ki je postavljena ob državni meji in seka osrednji življenjski prostor dinarsko-pindske populacije rjavega medveda.

Miha Krofel je raziskovalec z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti UL.

Druženje po predavanju bomo tokrat zaokrožili z okušanjem jedi iz ohrovta in črnega fižola.