za živali

| More
John Berger (66. Veganska večerjica)

66. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e 22.01.2017. 21:43

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v SREDO, 25. 1. 2017, ob 19.30 v prostorih INFOPEKE (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor).

Tokrat bomo predstavili esej Johna Bergerja z naslovom Zakaj gledati živali? (Why look at animals?, 1977). John Berger (1926–2017), umetnostni kritik, slikar, romanopisec, esejist in dramatik, sodi med najvplivnejše pisce zadnjih petdesetih let. V sklopu oddaj in zbirki esejev z naslovom Načini gledanja (Ways of Seeing, 1972) je razkrival, da imajo vse podobe, od umetnin starih mojstrov do oglaševalskih plakatov, družbene in politične pomene in da je podobe nujno potrebno brati in razumevati politično. Med drugim je leta 1972 prejel Bookerjevo nagrado za roman G, med njegova najbolj znana dela pa sodijo še: Into Their LaboursHere Is Where We Meet,Hold Everything DearFrom A to X in A Seventh Man

V eseju Zakaj gledati živali? Berger razmišlja o tem, kako so v sodobni potrošniški družbi  živali v odnosu do ljudi vedno bolj marginalizirane in zreducirane na spektakel. Srečujemo jih v slikanicah, Disneyjevih filmih, živalskih vrtovih, kot plišaste igrače ali kot "domače ljubljenčke", vendar je v teh vlogah njihovo bistvo nevidno in neprepoznano. Berger med drugim zapiše: "Živali so zmeraj tiste, ki so opazovane. Dejstvo, da lahko one opazujejo nas, je postalo povsem nepomembno. So predmet našega zmeraj obširnejšegavédenja. Kar vemo o njih, je pokazatelj naše moči in torej pokazatelj tega, kar nas ločuje od njih. Več kot vemo, bolj so oddaljene."