za živali

| More

Veganske večerjice 2011/12

Veganske večerj(ic)e 10.10.2011. 23:16

Dejstvo, da so Grki slikali svoje bogove v podobi človeških bitij, razkriva njihov antropocentrizem: vidik, da imajo človeška bitja prvenstven in osrednji položaj ... Antropocentrično pojmovanje živali in njihovega moralnega položaja v zgodovini zahodne filozofije ima svoje korenine v homerski Grčiji in je utemeljeno na logiki, da vsa in zgolj človeška bitja zaslužijo moralno obravnavo ...  Težišče sodobnih razpravljanj o živalih temelji na ponovnem premisleku o njihovi naravi in moralnem položaju. Vse večje število etologov in filozofov, zlasti v zadnjih desetletjih, na osnovi razvojne povezanosti in fiziološke podobnosti med ljudmi in drugimi živalmi utrjuje prepričanje, da so živali zavedajoča se, avtonomna bitja, ki zaslužijo temeljno moralno obravnavo, in s tem pričenja spodkopavati prevladujoče prepričanje, da so človeška bitja nadpostavljena vsem drugim živalim ...

Razpravljanja na Veganskih večerjicah 2011/2012 bo povezovalo vprašanje: Kolikšna je teža zgodovinskega antropocentričnega predsodka v sodobni zahodni družbi?