za živali

| More
komandant stane krožnik paprika w (32. Veganska večerjica)

32. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 17.04.2012. 12:30

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže  v četrtek, 19. 4. 2012, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico. Tokratni gost bo pesnik, esejist in zagovornik narave Iztok Geister, ki bo s svojim predavanjem Izvirni greh kultiviranja narave nadaljeval s kritiko antropocentrizma, ki je osrednja tema Veganskih večerjic 2011/2012.

V nasprotju z večino premišljevalcev o naravi, ki vso krivdo za porušeno naravno ravnotežje pripisujejo neizogibnim tehnološkemu napredku in finančnemu pohlepu oblastnikov, vidi naš tokratni gost odgovornost za nerazrešljive probleme človekovega odnosa do narave predvsem v izvirnem grehu kultiviranja narave. Prepričan je, da bo gordijski vozel s samoobnovitveno sposobnostjo razrešila narava kar sama, če ji bomo le znali prisluhniti.

več

komandant stane krožnik paprika w (31. Veganska večerjica)

31. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 05.03.2012. 22:40

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže  v četrtek, 15. 3. 2012, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico. Tokrat se bomo pogovarjali s pisateljem Andrejem Makucem, avtorjem zbirke kratkih zgodb Oči. Pogovor bo vodila mag. Maja Pan.

Ob produkciji shematizirane otroške in mladinske literature zbirka kratkih zgodb Oči Andreja Makuca nedvomno pomeni spremembo v pristopu do beročega otroka oz. mladostnika. Otroka obravnava v luči njegove neobhodne vpetosti v sheme hierarhično ustrojenega sveta in izkoriščanja živali ter moralnih družbenih paradigem v odnosu človeka do drugih živali. Makuc razkriva produkcijo in reprodukcijo nasilja in nemoči, prevlade in podrejenosti. Ne vsiljuje idealiziranih in olepšanih podob in prav usmerjanje pozornosti na realnost samo, od katere otroci niso ograjeni, ampak z njo živijo in so del nje, tudi v njeni največji brutalnosti, sili k razmišljanju in analizi lastnega udejstvovanja v izkoriščanju živali. Pogled živali je imperativ soočenja za človeka. In prav iz tega lahko izraste neko drugo dojemanje, drugo zavedanje.

več

komandant stane krožnik paprika w (30. Veganska večerjica)

30. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 14.02.2012. 23:40

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mrež  v četrtek, 16. 2. 2012, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Tokrat si bomo ogledali dokumentarni film Peaceable Kingdom, ki razkriva nove uvide posameznic in posameznikov, ki so odrasli na tradicionalnih kmetijah in so pričeli preizpraševati temeljne premise privzetega načina življenja. Film izpostavlja preplet družbenih, psiholoških in gospodarskih dejavnikov, ki so bili določujoči  za premislek  o lastnem udejstvovanju v izkoriščanju živali. Film bo predvajan v angleškem jeziku.

Po ogledu filma se obeta še večer raznolike jazz glasbe: od tradicionalnega do nekoliko modernejšega jazza v izvedbi kvarteta Matjaža Ferka,  prostor pa bo še za kratek izlet v prosto improvizirano glasbo.

več

komandant stane krožnik paprika w (29. Veganska večerjica)

29. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 24.01.2012. 23:37

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mrež  v četrtek, 19. 1. 2012, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico. Tokrat bo dr. Jožica Čeh Steger izvedla predavanje z naslovom Tematizacija živali v luči literarne ekologije.

Ekokritika oziroma literarna ekologija je v svoje tematsko področje dovolj razpoznavno umestila etične vidike preučevanja odnosov med človekom in živaljo, pri čemer je še posebej kritična do antropocentrizma, ki potiska  nečloveška bitja v položaj Drugega. V prispevku je z vidika literarne ekologije predstavljena Cankarjeva in Partljičeva kratka proza z živalsko tematiko. Posebna  pozornost je namenjena opazovanju tematizacije različnih odnosov med človekom in živaljo kakor tudi kritiki antropocentrizma.

več

komandant stane krožnik paprika w (28. Veganska večerjica)

28. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 13.12.2011. 14:17

Za živali! v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vas v četrtek, 15. 12. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Tokrat bo Branislava Vičar izvedla predavanje z naslovom Biodiverziteta v neoliberalnem kapitalizmu in položaj živali.

Ekosistemi in živali kot njihov del so v neoliberalnem kapitalizmu pojmovani kot "naravni kapital", ki z vključitvijo v globalni ekonomski sistem oblikujejo t. i. "naravne monopole", na osnovi katerih neoliberalne države oblikujejo monopolno moč. Prakse upravljanja z naravo in njenega izkoriščanja postajajo pod navidezno humanističnim prizvokom še bolj monopolne in to podpira še globjo prevlado nad naravo, njeno izkoriščanje in instrumentalizacijo. Živali kot del ekosistema dobijo z vključitvijo v ekonomski sistem tržno vrednost - ta je določena z njihovo estetsko, komercialno, znanstveno in rekreacijsko uporabnostjo.  Biodiverziteta sicer lahko ima pomembno vlogo pri reševanju članov ogroženih vrst, a z vrednotenjem življenja živali po merilu redkosti predpostavlja speciesizem, hkrati pa izključuje posameznost, saj ne nasprotuje ubijanju živali na načine, ki ne ogrožajo vrste kot celote.

več