za živali

| More
komandant stane krožnik paprika w (27. Veganska večerjica)

27. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 14.11.2011. 22:25

Za živali! v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vas v četrtek, 17. 11. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

V okviru Veganskih večerjic 2011/2012 nadaljujemo s kritiko antropocentrizma. Tokrat bo Urška Breznik izvedla predavanje z naslovom Živalski vrt kot sredstvo marginalizacije živali in vzpostavljanja odnosov moči. V živalskih vrtovih smo priča nenaravnemu predstavljanju živali. Podobno kot sodobna urbana družba individualizira in marginializira določene skupine ljudi, tako tudi individualizira in marginalizira živali. Otroke vodimo v živalske vrtove in jim predvajamo dokumentrane filme o prostoživečih živalih, ker jih želimo naučiti, kakšno je naravno življenje in naravno vedenje živali. A živali v živalskih vrtovih so dejansko metafore za družbeno življenju ljudi. Prevladujoči temi v živalskih vrtovih sta opazovanje in moč. Vidik moči je zelo očiten. Znotraj kletk menažerij in živalskih vrtov ljudje izvajajo skoraj popoln nadzor nad gibanjem in dejavnostmi drugih živali. Te imajo minimalno možnost, da izražajo lastne želje in prioritete. Vzpostavljajo se paralele z zapori in psihiatričnimi bolnišnicami. Živalski vrt je tako primer totalne institucije. Živalski vrtovi in menažerije so hkrati izraz človekove superiornosti nad drugimi ljudmi, saj se razkazovanje t. i. eksotičnih živali lahko uporablja kot demonstracija prestiža in moči posameznika (npr. monarha) ali korporativne enote (npr. države ali mesta).

več

Veganske večerjice 2011/12

Veganske večerj(ic)e | 10.10.2011. 23:16

Dejstvo, da so Grki slikali svoje bogove v podobi človeških bitij, razkriva njihov antropocentrizem: vidik, da imajo človeška bitja prvenstven in osrednji položaj ... Antropocentrično pojmovanje živali in njihovega moralnega položaja v zgodovini zahodne filozofije ima svoje korenine v homerski Grčiji in je utemeljeno na logiki, da vsa in zgolj človeška bitja zaslužijo moralno obravnavo ...  Težišče sodobnih razpravljanj o živalih temelji na ponovnem premisleku o njihovi naravi in moralnem položaju. Vse večje število etologov in filozofov, zlasti v zadnjih desetletjih, na osnovi razvojne povezanosti in fiziološke podobnosti med ljudmi in drugimi živalmi utrjuje prepričanje, da so živali zavedajoča se, avtonomna bitja, ki zaslužijo temeljno moralno obravnavo, in s tem pričenja spodkopavati prevladujoče prepričanje, da so človeška bitja nadpostavljena vsem drugim živalim ...

Razpravljanja na Veganskih večerjicah 2011/2012 bo povezovalo vprašanje: Kolikšna je teža zgodovinskega antropocentričnega predsodka v sodobni zahodni družbi?

več

komandant stane krožnik paprika w (26. Veganska večerjica)

26. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 10.10.2011. 23:15

Za živali! v sodelovanju s Pekarno  Magdalenske mreže vas v sredo (tokrat izjemoma), 19. 10. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Jesensko-zimski cikel Veganskih večerjic pričenjamo s kritiko antropocentrizma v literaturi. Kot prvo iz tega cikla bo Branislava Vičar izvedla predavanje z naslovom Polom človeštva: rekonstrukcija človekovega odnosa do živali v Kunderovem romanu Neznosna lahkost bivanja.

Z vidika premisleka o moralnem položaju živali je Kunderov roman Neznosna  lahkost bivanja pomemben zaradi (a) jasne kritike srednjeveškega antropocentrizma, ki je poudaril edinstvenost človeka in omogočil izkoriščanje živali, in (b) prevpraševanja samoumevnosti moralne večvrednosti človeških bitij. Na koncu romana ponudi Kundera naslednikom zahodne kulturne tradicije priložnost za odkup: "polom" in dvig iz njega izgradi na katoliškem mehanizmu krivde in odkupitve in ga utemelji na človekovem ravnanju z živalmi.


več

komandant stane krožnik paprika w (25. Veganska večerj(ic)a)

25. Veganska večerj(ic)a

Veganske večerj(ic)e | 12.05.2011. 08:05

Za živali! in Pekarna - magdalenske mreže vas v četrtek, 19. 5. 2011, ob 20h vabita v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerj(ic)o.

Tokrat bomo predstavili projekt Veganska tovarišica, veganski tovariš v okviru katerega Za živali! ponujamo 1-, 2- ali 3-tedensko pomoč in podporo pri prehodu na veganstvo kot etično odločitev in način življenja. Podpora vključuje razlago principov etičnega veganstva, ustvarjanje podpornega okolja za tvoje veganstvo, svetovanje pri nakupu veganske hrane in drugih izdelkov (oblačila, obutev, kozmetika ...), lahko vključuje tudi skupna nakupovanja in pripravo hrane.

Veganstvo je moralna in politicna zaprisega odprave uporabe in izkorišcanja živali na osebnem nivoju in poleg prehrane zajema oblacila, druge izdelke in druga osebna dejanja izbire.

več

komandant stane krožnik paprika w (24. Veganska večerj(ic)a)

24. Veganska večerj(ic)a

Veganske večerj(ic)e | 16.04.2011. 08:03

Za živali! in Pekarna - magdalenske mreže vas v četrtek, 21. 4. 2011, ob 20h vabita v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerj(ic)o.

Tokrat bomo predstavili knjigo Kitajska študija, ki je pred kratkim izšla v slovenskem jeziku in katere avtor prepričljivo predstavi številne pozitivne zdravstvene vidike veganstva.

več