za živali

| More
komandant stane krožnik paprika w (26. Veganska večerjica)

26. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 10.10.2011. 23:15

Za živali! v sodelovanju s Pekarno  Magdalenske mreže vas v sredo (tokrat izjemoma), 19. 10. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Jesensko-zimski cikel Veganskih večerjic pričenjamo s kritiko antropocentrizma v literaturi. Kot prvo iz tega cikla bo Branislava Vičar izvedla predavanje z naslovom Polom človeštva: rekonstrukcija človekovega odnosa do živali v Kunderovem romanu Neznosna lahkost bivanja.

Z vidika premisleka o moralnem položaju živali je Kunderov roman Neznosna  lahkost bivanja pomemben zaradi (a) jasne kritike srednjeveškega antropocentrizma, ki je poudaril edinstvenost človeka in omogočil izkoriščanje živali, in (b) prevpraševanja samoumevnosti moralne večvrednosti človeških bitij. Na koncu romana ponudi Kundera naslednikom zahodne kulturne tradicije priložnost za odkup: "polom" in dvig iz njega izgradi na katoliškem mehanizmu krivde in odkupitve in ga utemelji na človekovem ravnanju z živalmi.


več

komandant stane krožnik paprika w (25. Veganska večerj(ic)a)

25. Veganska večerj(ic)a

Veganske večerj(ic)e | 12.05.2011. 08:05

Za živali! in Pekarna - magdalenske mreže vas v četrtek, 19. 5. 2011, ob 20h vabita v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerj(ic)o.

Tokrat bomo predstavili projekt Veganska tovarišica, veganski tovariš v okviru katerega Za živali! ponujamo 1-, 2- ali 3-tedensko pomoč in podporo pri prehodu na veganstvo kot etično odločitev in način življenja. Podpora vključuje razlago principov etičnega veganstva, ustvarjanje podpornega okolja za tvoje veganstvo, svetovanje pri nakupu veganske hrane in drugih izdelkov (oblačila, obutev, kozmetika ...), lahko vključuje tudi skupna nakupovanja in pripravo hrane.

Veganstvo je moralna in politicna zaprisega odprave uporabe in izkorišcanja živali na osebnem nivoju in poleg prehrane zajema oblacila, druge izdelke in druga osebna dejanja izbire.

več

komandant stane krožnik paprika w (24. Veganska večerj(ic)a)

24. Veganska večerj(ic)a

Veganske večerj(ic)e | 16.04.2011. 08:03

Za živali! in Pekarna - magdalenske mreže vas v četrtek, 21. 4. 2011, ob 20h vabita v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerj(ic)o.

Tokrat bomo predstavili knjigo Kitajska študija, ki je pred kratkim izšla v slovenskem jeziku in katere avtor prepričljivo predstavi številne pozitivne zdravstvene vidike veganstva.

več

komandant stane krožnik paprika w (23. Veganska večerj(ic)a)

23. Veganska večerj(ic)a

Veganske večerj(ic)e | 12.03.2011. 07:39

Za živali! in Pekarna - magdalenske mreže vas v četrtek, 17. 3. 2011, ob 20h vabita v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerj(ic)o.

Tokrat si bomo ogledali dokumentarni film Vegan Society z naslovom Making the connection, ki nam bo predstavil osem posameznikov in njihove odločitve za veganstvo. Film je v angleškem jeziku.

On Thursday March 17th 2011 at 20h Za živali! and Pekarna-magdalenske mreže are inviting you to Vegan dinner. We will watch Vegan Society's documentary film Making the connection, in which eight individuals will explain why did they decide to become vegan. The film is in English language.

več

komandant stane krožnik paprika w (22. Veganska večerj(ic)a)

22. Veganska večerj(ic)a

Veganske večerj(ic)e | 03.02.2011. 18:22

Za živali! in Pekarna-magdalenske mreže vas v četrtek, 17. 2. 2011, ob 20h vabita v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjo z naslovom Zavetišče za živali IANUA.
Zavetišče IANUA iz Kostanja na Hrvaškem nudi trajni dom živalim, rešenim iz procesa izkoriščanja za hrano. Zavetišče je na svoji posesti osnovala Antonija Krmpotić Đerek in ga vodi z možem Zdravkom Đerekom. Živali, ki živijo v zavetišču, so enakopravni člani njune družine.
Na večerji se bodo zbirali prostovoljni prispevki za delovanje zavetišča.

On Thursday February 17th 2011 at 20h Za živali! and Pekarna-magdalenske mreže are inviting you to Vegan dinner entitled Animal shelter IANUA that will take place in Gustaf hall, Cultural centre Pekarna, Ob železnici 8, Maribor.
Animal shelter IANUA from Kostanj, Croatia provides permanent home for animals that have been rescued from the process of exploitation for food. The shelter has been established by Antonija Krmpotić Đerek and it is managed by her and her husband Zdravko Đerek. Animals that live in the shelter are equal members of their family.
Donations for the functioning of the shelter will be collected at the dinner.

več