za živali

| More
Predstavitev Fridine domače kuhinje (63. Veganska večerjica)

63. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 21.10.2016. 09:01

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v četrtek, 20. 10. 2016, ob 19.30 v prostorih INFOPEKE.
Tokrat bomo predstavili projekt Fridina domača kuhinja, pri katerem sta se povezala Zavod za zaščito rejnih živali Koki in Društvo za zaščito živali Pomurja. Rezultat projekta je kuharska knjiga, ki v usta kokoške Fride polaga kritiko človekovega prehranjevanja s sestavinami živalskega izvora. Frida je v industriji proizvodnje jajc, kjer ni imela svojega imena, dobila status "odslužene kokoši". V Zavodu Koki je dobila priložnost, da zaživi kot polno bitje, in razvila je svojo, zelo samosvojo osebnost.

Kuharsko knjigo bo mogoče kupiti tudi na Veganski večerjici, celoten izkupiček od prodaje bo namenjen oskrbi živali, rešenih pred zakolom.

Že tradicionalno bomo za oktobrsko Vegansko večerjico pripravili jedi iz buče hokaido, spremljale pa jih bodo jedi iz še enega jesenskega sadeža - jabolk. 

Več o Zavodu Koki lahko izveste na spodnji povezavi:
http://www.zavod-koki.org

več

Tomaž Podbevšek (62. Veganska večerjica)

62. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 21.04.2016. 00:13

Za živali! te v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v četrtek, 21. 4. 2016, ob 19.30 v prostorih INFOPEKE.

Tokrat bomo na Veganski večerjici prisluhnili predavanju Tomaža Podbevška z naslovom »Subjektivizacija živali in narave v Cankarjevi kratki prozi«. S tematiziranjem nasilja nad nečloveškimi bitji je Cankar razširil polje izkoriščanja, moralno obsodil vsakršno izkoriščanje in zatiranje Drugega ter s tem do skrajnosti utemeljil svoja temeljna moralna prepričanja. Njegova globalna pravičnostna pozicija, ki jo je Cankar zavzemal kot socialist, ni dopuščala nobenega redukcionizma, kar pomeni, da je izkoriščanje živali/narave povezal z izkoriščanjem ljudi.

V predavanju bodo izpostavljeni različni koncepti narave in živali, kjer je naravo/živali mogoče pripoznati kot moralne subjekte in različne ideologije, ki ustvarjajo in vzdržujejo neenakosti ter s tem omogočajo njihovo nadaljnje izkoriščanje.

Cankar v obravnavanih črticah ni problematiziral samo človekovega krutega odnosa do živali/narave, temveč tudi same koncepte živalskosti in človeškosti, s čimer je vzpostavil možnosti za radikalno transformacijo odnosov med ljudmi in živalmi/naravo. Cankar je v njih spregovoril o različnih zatiralskih praksah, živali pa pripoznal kot bitja, ki imajo lastne interese. Črtice odpirajo mnoga moralna in politična vprašanja, saj od bralcev zahtevajo konfrontacijo in krepitev zavesti o ideološki naturalizaciji nasilja nad živalmi, s tem pa omogočajo premik zavesti iz antropocentrične v ekološko-etično sfero.

Tokrat bomo okušali jedi iz pire in tofuja.

več

Miha Krofel, Življenje rjavega medveda (61. Veganska večerjica)

61. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 17.03.2016. 13:22

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 17. 3. 2016, ob 19.30 vabi v INFOPEKO na Vegansko večerjico.

Tokrat bo naš gost dr. Miha Krofel, raziskovalec z Biotehniške fakultete UL, ki nam bo predstavil življenje rjavega medveda pri nas, potencialna konfliktna srečanja med medvedom in človekom ter izpostavil možnosti preprečevanja konfliktnih situacij. V predstavitvi se bo osredotočil na oblike sobivanj med medvedom in človekom, opozoril pa tudi na vplive, ki bi jih lahko imela na medvede bodeča žica, ki je postavljena ob državni meji in seka osrednji življenjski prostor dinarsko-pindske populacije rjavega medveda.

Miha Krofel je raziskovalec z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti UL.

Druženje po predavanju bomo tokrat zaokrožili z okušanjem jedi iz ohrovta in črnega fižola.

več

Čakam na grah in rozine. :) (60. Veganska večerjica)

60. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 25.02.2016. 14:05

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 25. 2. 2016, ob 19.30 vabi v MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor) na Vegansko večerjico. 

Tokrat si bomo ogledali dokumentarni film Fowl Play, ki osvetli trpljenje kokoši v baterijski reji s pomočjo posameznikov, ki se borijo za njihovo osvoboditev. Upanje vznikne, ko ustvarjalci filma prizore, posnete v prostorih baterijske vzreje, pospremijo z osebnimi izpovedmi tistih, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev industrije proizvodnje jajc. Film bo predvajan v angleščini.

več

Partizanske podobe konja so redko realistične, deskriptivne. (59. Veganska večerjica)

59. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 20.01.2016. 12:14

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 21. 1. 2016, ob 19.30 vabi v MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor) na Vegansko večerjico. 

Tokrat bomo priisluhnili predavanju dr. Branislave Vičar z naslovom Konj med metaforo in subjektom v glasu partizanov

V predavanju bo izpostavljeno simbolno razmerje med partizanom in konjem, kakor je artikulirano v partizanski umetnosti. Izbrani primeri iz slovenske partizanske umetnosti kažejo, da partizanska umetnost namenja konjem različno pozornost in jim pripisuje tudi različne vrednosti. Partizanske podobe konja so redko realistične, deskriptivne. Partizanski pesniki so pogosto izražali idejo upora, življenjske energije in bojevitosti s komparacijami in metaforami konja. Vendar pa konji za partizane niso bili samo metafore, bili so jim tudi tovariši. Subjektiviteta konja se vzpostavlja s prepoznavanjem in priznavanjem konjevih čustev, občutenj in doživljanj. Vendar pa se s tem pripoznanjem nujno še ne konstituira konj kot avtonomni subjekt.

Druženje po predavanju bomo tokrat zaokrožili z okušanjem jedi iz rumene kolerabe in vanilije.

več