za živali

| More
Čakam na grah in rozine. :) (60. Veganska večerjica)

60. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 25.02.2016. 14:05

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 25. 2. 2016, ob 19.30 vabi v MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor) na Vegansko večerjico. 

Tokrat si bomo ogledali dokumentarni film Fowl Play, ki osvetli trpljenje kokoši v baterijski reji s pomočjo posameznikov, ki se borijo za njihovo osvoboditev. Upanje vznikne, ko ustvarjalci filma prizore, posnete v prostorih baterijske vzreje, pospremijo z osebnimi izpovedmi tistih, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev industrije proizvodnje jajc. Film bo predvajan v angleščini.

več

Partizanske podobe konja so redko realistične, deskriptivne. (59. Veganska večerjica)

59. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 20.01.2016. 12:14

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 21. 1. 2016, ob 19.30 vabi v MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor) na Vegansko večerjico. 

Tokrat bomo priisluhnili predavanju dr. Branislave Vičar z naslovom Konj med metaforo in subjektom v glasu partizanov

V predavanju bo izpostavljeno simbolno razmerje med partizanom in konjem, kakor je artikulirano v partizanski umetnosti. Izbrani primeri iz slovenske partizanske umetnosti kažejo, da partizanska umetnost namenja konjem različno pozornost in jim pripisuje tudi različne vrednosti. Partizanske podobe konja so redko realistične, deskriptivne. Partizanski pesniki so pogosto izražali idejo upora, življenjske energije in bojevitosti s komparacijami in metaforami konja. Vendar pa konji za partizane niso bili samo metafore, bili so jim tudi tovariši. Subjektiviteta konja se vzpostavlja s prepoznavanjem in priznavanjem konjevih čustev, občutenj in doživljanj. Vendar pa se s tem pripoznanjem nujno še ne konstituira konj kot avtonomni subjekt.

Druženje po predavanju bomo tokrat zaokrožili z okušanjem jedi iz rumene kolerabe in vanilije.

več

V novo leto s Kokijem (58. Veganska večerjica)

58. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 16.12.2015. 21:24

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v četrtek17. 12. 2015, ob 19.30 v MISC INFOPEKA.

Vsled pariške podnebne konference COP21, ki se je zaključila pred nekaj dnevi, si bomo ogledali dokumentarni film o vzrokih za klimatske spremembe "Meat the Truth". Za razliko od drugih tovrstnih dokumentarcev in publikacij, se ta dotika enega izmed ključnih vzrokov globalnega segrevanja, intezivne živinoreje. Razkriva, kako živinoreje proizvede več izpustov toplogrednih plinov, kot vsi avtomobili, vlaki, ladje in letala skupaj.

Na decembrskem druženju se bomo pogostili z jabolki in mandlji.

več

Oranžni vitamini (57. Veganska večerjica)

57. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 24.11.2015. 13:13

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v četrtek26. 11. 2015, ob 19.30 v MISC INFOPEKA.


Na Veganski večerjici bomo prisluhnili predavanju Karoline Toplak, ki bo predstavila antropocentrične in speciesistične predpostavke, na katerih je utemeljen Zakon o zaščiti živali (ZZZiv – UPB3), ter objektivizacijo in utilizacijo živali v omenjenem aktu. V razpravi, ki bo sledila predavanju, bomo izpostavili vlogo Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v t. i. begunski krizi in stališče, ki ga zavzema do ravnanja z živalmi, ki potujejo z begunci. V diskurzu UVHVVR so živali, ki potujejo z begunci, dvojno zatirane: v hierarhični razvrstitvi človek/žival in v evrocentričnem kategoričnem umeščanju držav, kjer so pojmovane kot živali prebivalcev najnižje rangiranih držav. 

Za poznojesensko večerjico bomo pripravili jedi z gobami in peteršiljem.

več

Predavanje Marjetke Golež Kaučič (56. Veganska večerjica)

56. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 14.10.2015. 12:44

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 15. 10. 2015, ob 19.30 vabimo v MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor) na Vegansko večerjico. Tokrat bomo prisluhnili predavanju dr. Marjetke Golež Kaučič z Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU z naslovom:

PES V FILMU: MED TEMATIZACIJO RESNIČNOSTI, FIKCIJO IN ANTROPOMORFIZACIJO

V predavanju bo predstavljen tisti del filmske produkcije, t. i. zoofilmografije, v kateri filmski proizvod, ki tematizira pasjega protagonista, na recipienta učinkuje večplastno, na vseh čutnih ravneh; z vizualizacijo namreč vstopa v človeški emotivni svet in to lahko sproža spremembo antropocentrične percepcije v ekocentrično tudi v nefilmskem svetu. V predavanju bo fokus usmerjen na animirani film Kužni psi (The Plague Dogs, 1982), ki je fiktivna upodobitev položaja psov kot objektov vivisekcije. Na kratko pa bomo predstavili tudi dokumentarno-igrani film z naslovom Balto – ameriški heroj z Aljaske (Balto – American hero from Alaska, 2012/1925), ki je nastal na podlagi resničnih dogodkov reševanja otrok, zbolelih za davico leta 1925, z uporabo dresiranih psov pasje vprege. Oba filma tematizirata resničnost, v obeh je protagonist pes, a se razlikujeta po vsebini ter žanru in sporočilu, ki ga nosita v zgodbi ter posredujeta filmski javnosti. Na tak način lahko prikažemo, kako filmska produkcija upodablja človekovo uporabo in zlorabo psa, kritično presojamo domestifikacijo, ki je uporabo psa v filmskem svetu sploh omogočila, in antropomorfizacijo ne-človeških subjektivitet ob reflektiranju vivisekcije skozi fiktivne filmske slike.

Tokrat bomo pripravili jedi iz buče hokaido in bučnih semen.

več