za živali

| More
komandant stane krožnik paprika w (30. Veganska večerjica)

30. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 14.02.2012. 23:40

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mrež  v četrtek, 16. 2. 2012, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Tokrat si bomo ogledali dokumentarni film Peaceable Kingdom, ki razkriva nove uvide posameznic in posameznikov, ki so odrasli na tradicionalnih kmetijah in so pričeli preizpraševati temeljne premise privzetega načina življenja. Film izpostavlja preplet družbenih, psiholoških in gospodarskih dejavnikov, ki so bili določujoči  za premislek  o lastnem udejstvovanju v izkoriščanju živali. Film bo predvajan v angleškem jeziku.

Po ogledu filma se obeta še večer raznolike jazz glasbe: od tradicionalnega do nekoliko modernejšega jazza v izvedbi kvarteta Matjaža Ferka,  prostor pa bo še za kratek izlet v prosto improvizirano glasbo.

več

komandant stane krožnik paprika w (29. Veganska večerjica)

29. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 24.01.2012. 23:37

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mrež  v četrtek, 19. 1. 2012, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico. Tokrat bo dr. Jožica Čeh Steger izvedla predavanje z naslovom Tematizacija živali v luči literarne ekologije.

Ekokritika oziroma literarna ekologija je v svoje tematsko področje dovolj razpoznavno umestila etične vidike preučevanja odnosov med človekom in živaljo, pri čemer je še posebej kritična do antropocentrizma, ki potiska  nečloveška bitja v položaj Drugega. V prispevku je z vidika literarne ekologije predstavljena Cankarjeva in Partljičeva kratka proza z živalsko tematiko. Posebna  pozornost je namenjena opazovanju tematizacije različnih odnosov med človekom in živaljo kakor tudi kritiki antropocentrizma.

več

komandant stane krožnik paprika w (28. Veganska večerjica)

28. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 13.12.2011. 14:17

Za živali! v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vas v četrtek, 15. 12. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Tokrat bo Branislava Vičar izvedla predavanje z naslovom Biodiverziteta v neoliberalnem kapitalizmu in položaj živali.

Ekosistemi in živali kot njihov del so v neoliberalnem kapitalizmu pojmovani kot "naravni kapital", ki z vključitvijo v globalni ekonomski sistem oblikujejo t. i. "naravne monopole", na osnovi katerih neoliberalne države oblikujejo monopolno moč. Prakse upravljanja z naravo in njenega izkoriščanja postajajo pod navidezno humanističnim prizvokom še bolj monopolne in to podpira še globjo prevlado nad naravo, njeno izkoriščanje in instrumentalizacijo. Živali kot del ekosistema dobijo z vključitvijo v ekonomski sistem tržno vrednost - ta je določena z njihovo estetsko, komercialno, znanstveno in rekreacijsko uporabnostjo.  Biodiverziteta sicer lahko ima pomembno vlogo pri reševanju članov ogroženih vrst, a z vrednotenjem življenja živali po merilu redkosti predpostavlja speciesizem, hkrati pa izključuje posameznost, saj ne nasprotuje ubijanju živali na načine, ki ne ogrožajo vrste kot celote.

več

Projekcija filma Making the connection 5 (Projekcije Za živali! na Grajskem trgu)

Projekcije Za živali! na Grajskem trgu

Novice | 25.11.2011. 10:59

Za živali! vas vabimo, da se nam ob petkih med 17. in 20. uro pridružite na filmskih projekcijah in veganskih prigrizkih na Grajskem trgu v Mariboru. Pričnemo v petek, 25. 11. 2011. Pripeljite prijatelje/-ice!

več

komandant stane krožnik paprika w (27. Veganska večerjica)

27. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 14.11.2011. 22:25

Za živali! v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vas v četrtek, 17. 11. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

V okviru Veganskih večerjic 2011/2012 nadaljujemo s kritiko antropocentrizma. Tokrat bo Urška Breznik izvedla predavanje z naslovom Živalski vrt kot sredstvo marginalizacije živali in vzpostavljanja odnosov moči. V živalskih vrtovih smo priča nenaravnemu predstavljanju živali. Podobno kot sodobna urbana družba individualizira in marginializira določene skupine ljudi, tako tudi individualizira in marginalizira živali. Otroke vodimo v živalske vrtove in jim predvajamo dokumentrane filme o prostoživečih živalih, ker jih želimo naučiti, kakšno je naravno življenje in naravno vedenje živali. A živali v živalskih vrtovih so dejansko metafore za družbeno življenju ljudi. Prevladujoči temi v živalskih vrtovih sta opazovanje in moč. Vidik moči je zelo očiten. Znotraj kletk menažerij in živalskih vrtov ljudje izvajajo skoraj popoln nadzor nad gibanjem in dejavnostmi drugih živali. Te imajo minimalno možnost, da izražajo lastne želje in prioritete. Vzpostavljajo se paralele z zapori in psihiatričnimi bolnišnicami. Živalski vrt je tako primer totalne institucije. Živalski vrtovi in menažerije so hkrati izraz človekove superiornosti nad drugimi ljudmi, saj se razkazovanje t. i. eksotičnih živali lahko uporablja kot demonstracija prestiža in moči posameznika (npr. monarha) ali korporativne enote (npr. države ali mesta).

več