za živali

| More

Veganske večerjice 2011/12

Veganske večerj(ic)e | 10.10.2011. 23:16

Dejstvo, da so Grki slikali svoje bogove v podobi človeških bitij, razkriva njihov antropocentrizem: vidik, da imajo človeška bitja prvenstven in osrednji položaj ... Antropocentrično pojmovanje živali in njihovega moralnega položaja v zgodovini zahodne filozofije ima svoje korenine v homerski Grčiji in je utemeljeno na logiki, da vsa in zgolj človeška bitja zaslužijo moralno obravnavo ...  Težišče sodobnih razpravljanj o živalih temelji na ponovnem premisleku o njihovi naravi in moralnem položaju. Vse večje število etologov in filozofov, zlasti v zadnjih desetletjih, na osnovi razvojne povezanosti in fiziološke podobnosti med ljudmi in drugimi živalmi utrjuje prepričanje, da so živali zavedajoča se, avtonomna bitja, ki zaslužijo temeljno moralno obravnavo, in s tem pričenja spodkopavati prevladujoče prepričanje, da so človeška bitja nadpostavljena vsem drugim živalim ...

Razpravljanja na Veganskih večerjicah 2011/2012 bo povezovalo vprašanje: Kolikšna je teža zgodovinskega antropocentričnega predsodka v sodobni zahodni družbi?

več

komandant stane krožnik paprika w (26. Veganska večerjica)

26. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 10.10.2011. 23:15

Za živali! v sodelovanju s Pekarno  Magdalenske mreže vas v sredo (tokrat izjemoma), 19. 10. 2011, ob 19.30 vabi v dvorano Gustaf (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 8, Maribor) na Vegansko večerjico.

Jesensko-zimski cikel Veganskih večerjic pričenjamo s kritiko antropocentrizma v literaturi. Kot prvo iz tega cikla bo Branislava Vičar izvedla predavanje z naslovom Polom človeštva: rekonstrukcija človekovega odnosa do živali v Kunderovem romanu Neznosna lahkost bivanja.

Z vidika premisleka o moralnem položaju živali je Kunderov roman Neznosna  lahkost bivanja pomemben zaradi (a) jasne kritike srednjeveškega antropocentrizma, ki je poudaril edinstvenost človeka in omogočil izkoriščanje živali, in (b) prevpraševanja samoumevnosti moralne večvrednosti človeških bitij. Na koncu romana ponudi Kundera naslednikom zahodne kulturne tradicije priložnost za odkup: "polom" in dvig iz njega izgradi na katoliškem mehanizmu krivde in odkupitve in ga utemelji na človekovem ravnanju z živalmi.


več

Projekt Veganska tovarišija

Veganska tovarišija | 27.09.2011. 18:14

Za živali! pričenjamo s projektom Veganska tovarišija.

več

Tovarišice in tovariši

Veganska tovarišija | 19.09.2011. 16:13

Predstavitve tovarišic in tovarišev

več

Veganska zaobljuba

Veganska tovarišija | 19.09.2011. 12:12

več