za živali

| More
Zlati čoln (Fotografije s Kosovelove poti)

Fotografije s Kosovelove poti

Društveni dnevi | 23.06.2016. 01:16

več

DD-16-17 (Društveni dnevi Za živali! 2016)

Društveni dnevi Za živali! 2016

Društveni dnevi | 27.05.2016. 23:42

Človek je žival.

Žival je človek.

(Srečko Kosovel, Cirkus Kludsky)

Z Društvenimi dnevi promoviramo veganstvo kot politično gibanje, ki zahteva odpravo vseh sistemov zatiranja in prevlade. Zagovarjamo politiko popolne osvoboditve in verjamemo, da ultimativno pravičnostna pozicija ne dopušča izključitve živali.

PROGRAM (pdf)

več

Tomaž Podbevšek (62. Veganska večerjica)

62. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 21.04.2016. 00:13

Za živali! te v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže vabimo na Vegansko večerjico, ki bo v četrtek, 21. 4. 2016, ob 19.30 v prostorih INFOPEKE.

Tokrat bomo na Veganski večerjici prisluhnili predavanju Tomaža Podbevška z naslovom »Subjektivizacija živali in narave v Cankarjevi kratki prozi«. S tematiziranjem nasilja nad nečloveškimi bitji je Cankar razširil polje izkoriščanja, moralno obsodil vsakršno izkoriščanje in zatiranje Drugega ter s tem do skrajnosti utemeljil svoja temeljna moralna prepričanja. Njegova globalna pravičnostna pozicija, ki jo je Cankar zavzemal kot socialist, ni dopuščala nobenega redukcionizma, kar pomeni, da je izkoriščanje živali/narave povezal z izkoriščanjem ljudi.

V predavanju bodo izpostavljeni različni koncepti narave in živali, kjer je naravo/živali mogoče pripoznati kot moralne subjekte in različne ideologije, ki ustvarjajo in vzdržujejo neenakosti ter s tem omogočajo njihovo nadaljnje izkoriščanje.

Cankar v obravnavanih črticah ni problematiziral samo človekovega krutega odnosa do živali/narave, temveč tudi same koncepte živalskosti in človeškosti, s čimer je vzpostavil možnosti za radikalno transformacijo odnosov med ljudmi in živalmi/naravo. Cankar je v njih spregovoril o različnih zatiralskih praksah, živali pa pripoznal kot bitja, ki imajo lastne interese. Črtice odpirajo mnoga moralna in politična vprašanja, saj od bralcev zahtevajo konfrontacijo in krepitev zavesti o ideološki naturalizaciji nasilja nad živalmi, s tem pa omogočajo premik zavesti iz antropocentrične v ekološko-etično sfero.

Tokrat bomo okušali jedi iz pire in tofuja.

več

Miha Krofel, Življenje rjavega medveda (61. Veganska večerjica)

61. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 17.03.2016. 13:22

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 17. 3. 2016, ob 19.30 vabi v INFOPEKO na Vegansko večerjico.

Tokrat bo naš gost dr. Miha Krofel, raziskovalec z Biotehniške fakultete UL, ki nam bo predstavil življenje rjavega medveda pri nas, potencialna konfliktna srečanja med medvedom in človekom ter izpostavil možnosti preprečevanja konfliktnih situacij. V predstavitvi se bo osredotočil na oblike sobivanj med medvedom in človekom, opozoril pa tudi na vplive, ki bi jih lahko imela na medvede bodeča žica, ki je postavljena ob državni meji in seka osrednji življenjski prostor dinarsko-pindske populacije rjavega medveda.

Miha Krofel je raziskovalec z Oddelka za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire na Biotehniški fakulteti UL.

Druženje po predavanju bomo tokrat zaokrožili z okušanjem jedi iz ohrovta in črnega fižola.

več

Čakam na grah in rozine. :) (60. Veganska večerjica)

60. Veganska večerjica

Veganske večerj(ic)e | 25.02.2016. 14:05

Za živali! vas v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže v četrtek, 25. 2. 2016, ob 19.30 vabi v MISC INFOPEKA (Kulturni center Pekarna, Ob železnici 16, Maribor) na Vegansko večerjico. 

Tokrat si bomo ogledali dokumentarni film Fowl Play, ki osvetli trpljenje kokoši v baterijski reji s pomočjo posameznikov, ki se borijo za njihovo osvoboditev. Upanje vznikne, ko ustvarjalci filma prizore, posnete v prostorih baterijske vzreje, pospremijo z osebnimi izpovedmi tistih, ki se ukvarjajo z zaščito žrtev industrije proizvodnje jajc. Film bo predvajan v angleščini.

več