za živali

| More

Za živali!, društvo za uveljavitev njihovih pravic

O nas 29.09.2010. 22:57

KDO SMO

Članice in člani društva Za živali! smo zavezani moralni enakovrednosti vseh zavedajočih se bitij. Nasprotujemo večveljavnosti posameznih skupin, ki izhaja iz naključno odbranih lastnosti, kot so vrsta, rasa, spol, spolna usmerjenost, etnija itd. Zato smo prepričani, da razumevanje in udejanjanje pravičnosti ne more biti omejeno le na človeško sfero, saj so verige nasilja medsebojno povezane. Mi jih želimo razkleniti, zato zagovarjamo in uveljavljamo načela nenasilja, splošne pravičnosti in etičnega veganstva.

POSLANSTVO

Prizadevamo si za spremembo prevladujoče moralne norme, da je moralno sprejemljivo uporabljati živali za človeške namene: prevprašujemo uporabo živali samo po sebi, družbeno-politični sistem, ki to uporabo omogoča, položaj človeka in drugih živali v tem sistemu. Opozarjamo na družbena razmerja moči, na osnovi katerih so živali postavljene kot nepremostljivo drugačne od človeške, prevladujoče vrste.

VIZIJA

Zavzemamo se za:

1. Pripoznanje inherentne vrednosti živali.

2. Zavrnitev lastninskega statusa živali.

3. Enakovredno obravnavo živali.

4. Potrditev statusa osebe živalim in potrditev njihovega enakopravnega članstva v moralni skupnosti.

5. Potrditev človekovih dolžnosti temeljne pravičnosti do živali na osnovi, da so živali zavedajoča se bitja in jim je življenje pomembno.

6. Oblikovanje skupnosti, ki ne bo temeljila zgolj na vzajemnih pravicah in dolžnostih, ampak v kateri bomo prostovoljno omejili lastne želje glede na spoštovanje potreb bitij, ki niso sposobna zahtevati lastnih pravic.

info@zazivali.org*Zahvaljujemo se Danijelu Žežlju za grafiko psa.