za živali

Tag: "kognitivna-etologija"

Found: #1 | Page: 1/1

| More

Kognitivna etologija in moralni status živali

Prispevki | 14.07.2011. 20:51

Kognitivna etologija in moralni status živali

Branislava Vičar

(povzetek predavanja, predstavljenega na Društvenih dnevih Za živali! 2011)

Več kot 2000 let si je večina filozofov v evropski tradiciji prizadevala za ločitev ljudi od živali, in to tako na kognitivni kot moralni ravni. Živalske kognitivne sposobnosti so interpretirali poenostavljeno in jih pogosto primerjali s stroji, da bi utrdili miselno in moralno edinstvenost človeka. Na področju filozofije in etologije pa lahko v zadnjih letih spremljamo zanimiv pojav: prizadevanje, da bi zasukali konvencionalno prepričanje v prid vidiku, da so živali sposobne abstraktnega mišljenja in uporabe človeškega naravnega jezika.

več