za živali

Tag: "pravice-zivali"

Found: #1 | Page: 1/1

| More

Gibanje za pravice živali in druga emancipatorna gibanja: kratek oris

Prispevki | 14.07.2011. 20:40

Gibanje za pravice živali in druga emancipatorna gibanja: kratek oris

Urška Breznik

(povzetek predavanja, predstavljenega na Društvenih dnevih Za živali! 2011)

 

Družbena gibanja za osvoboditev (ang. liberation movements) oz. emancipatorna gibanja v zgodovini postavljajo zahteve za odpravo predsodkov in diskriminacije, osnovane na značilnostih, kot so rasa oz. populacijska skupina, spol, spolna usmerjenost itd. Klasičen primer takega gibanja je gibanje za osvoboditev črncev izpod suženjstva. Velik začetni uspeh tega gibanja je postavil osnove za vsa druga, npr. gibanja za pravice istospolno usmerjenih, pravice staroselskih ljudstev, pravice žensk, pravice živali itd.

več